צום מיצים בים המלח – סדנת מיצים במדבר

כל אדם בריא יכול לצום על מיצים באופן בטוח במשך שבעה ימים. לפני ההרשמה לצום מיצים בים המלח יש לקרוא בעיון את המידע החשוב הבא:

דיטוקס – צום מיצים בים המלח

סדנת צום מיצים בים המלח נועדה להביא לשיפור באיכות החיים, להעצים את החיוניות ובכך להביא לשיפור בבריאות. ההשתתפות בסדנת מיצים במדבר אינה תחליף לטיפול רפואי, תרופתי ופסיכולוגי ואינה מוכרת כטיפול מוסדר וסטנדרטי במדינת ישראל. כל משתתף או משתתפת בסדנה אחראי למצבו ולצרכיו הרפואיים.
מארגני סדנת מיצים במדבר אינם ממליצים להפסיק כל טיפול רפואי ו/או תרופתי קודם מכל סוג שהוא ללא התיעצות עם הרופא המטפל ואישורו בכתב. הפסקת טיפול כזה תהיה על אחריות המשתתף/ת בלבד.
המארגנים אינם אחראיים לסיבוכים רפואיים כלשהם אם יופיעו אצל המשתתף/ת לפני, במהלך או לאחר השתתפות בסדנת מיצים במדבר. בהסכמתך להשתתף בשבוע של סדנת צום מיצים בים המלח את/ה לוקח/ת אחריות מלאה על בריאותך ומצבך הנפשי ולא תהיה לך כל תביעה וטענה כלפי המארגנים בשל כל אי נעימות.

חובת המשתתף/ת לדווח למארגנים על כל מחלה, סיבוך רפואי, תופעת לוואי או תחושה רעה לפני תחילת הסדנה, במהלך הסדנה ולאחריה.

צום מיצים בים המלח

השתתפותך בסדנת צום מיצים בים המלח מותנית במצב רפואי מתאים. באם ידוע לך על מגבלה רפואית כלשהי, מחלה פעילה, מחלה בעבר, מחלה פסיכיאטרית ,ניתוחים, אשפוזים, רגישות לתרופות, אלרגיות, בעיית לחץ דם, סכרת, אירוע לב מכל סוג וכדו’, עליך לדווח על כך טרם השתתפותך בסדנת מיצים במדבר. מארגני הסדנה שומרים את הזכות לבטל או לדחות השתתפות של כל אדם וזאת עפ”י שיקול דעת הצוות המארגן.
היה ויגרם לך נזק כלשהו, כתוצאה מאי מסירת מידע מלא אודות מצבך הבריאותי, תהיה אחראי באופן מלא בענין ולא תהיה לך או לכל הבא מכוחך, תביעה או טענה בהקשר זה.

לא ניתן לצום אם הינך סובל מתת תזונה, תת משקל, מחלה כרונית ממושכת או אם הינך בהריון או מניקה.

מטבע הדברים יתכן במהלך הצום תהליך של התנקות מרעלים. במקרים בודדים שחרור הרעלים יכול להתבטא בתחושת אי נוחות, פעימות לב, שחרור גזים, תחושת ניפוח ואי נוחות בבטן, תחושת עייפות, בחילה, חולשה, חוסר שינה, מתן שתן תכוף, שינויים במצב הרוח, התכווצות שרירים או יובש בעור. באופן כללי תופעות אלו, אם יופיעו, שוככות בדרך כלל עם התקדמות הצום.

בתהליך היציאה מהצום יתכן ותחווה/י עצירות או יכולת עיכול איטית מהרגיל למשך שבוע. הסכמתך להשתתף בצום מותנית באחריותך המלאה למלא אחר ההנחיות המפורטות ליציאה מהצום אותן תקבל/י בסיום השבוע.

במהלך השהייה בבית הארחה “ארץ עין גדי” את/ה מבוטח/ת כאורח המלון. הנך מקבל על עצמך אחריות מלאה על כל הפעילויות מחוץ למלון, כגון הליכה בשבילי המדבר בבוקר, רחצה בים המלח, טקס סיום במדבר וכו’. לא תהיה לך כל תלונה או תביעה אל המארגנים בגין כל תקלה שתקרה במהלך שהייתך מחוץ למלון.

עם מילוי המשבצת המתאימה בטופס הרישום, הינך מקבל ומסכים לנוהל הרישום ותנאי התשלום, כולל נוהל ביטול העסקה.