The-Dead-Sea

את ים המלח לא צריך למכור לישראליות, אבל לא הרבה יודעים שהוא מחזיק בשיא עולמי של הספא הטבעי הגדול בעולם – הכי נמוך והכי מלוח! במי הים מצויים באופן טבעי עשרים ואחד מינרלים שונים, מתוכם שנים עשר שלא נמצאים בשום מקווה מים אחר בעולם. רחצה במי הים העשירים במינרלים ומריחת הבוץ המפורסם של ים המלח הם כף ובריאות בחבילה אחת.

סביבת ים המלח נקיה מזיהום אויר. האוויר רווי בברום ומכיל אחוז חמצן גבוה מהרגיל. בזמן שהות בים המלח עולה רמת החמצן בדם ואיתה גם היכולויות הגופניות. גם השינה עמוקה וטובה יותר בשל רמת החמצן הגבוהה יחסית. השמש מאירה כאן 330 יום בשנה, אבל הקרנים האולטרא סגולות שלה מסוננות, כך שהקרינה מסוכנת הרבה פחות. אווירת חג בינלאומית שוררת במקום כשתיירים מכל העולם באים ליהנות מהטיפולים, הפינוקים, הטבע, הנוף והאתרים ההיסטוריים שבאזור.